Uzyj interfejsu sieciowego tylko przez HTTPS!
Szyfrowanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia prywatnosci i bezpieczenstwa.
Aby moc korzystac z HTTPS, twoj serwer internetowy musi obsługiwac połączenie SSL